Vị trí địa lý Hà Bắc

Phần lớn Hà Bắc bị bao quanh bởi lưu vực sông Hải Hà ở phía trung và phía Nam. Nối liền với bể Bột Hải ở phía đông. Có nhiều hồ nước trên các đồi và ngọn núi ở Hà Bắc. Một trong những hồ lớn nhất của Hà Bắc là Baiyangdian, nằm ở Anxin.

Tỉnh Hà Bắc có khí hậu gió mùa lục địa, nhiệt độ vào tháng giêng từ -160C đến -30C, vào tháng 7 từ 20 đến 270C. Những tháng hè thường có mưa, với mật độ 400mm đến 800mm hàng năm.

Thành phố Trương Gia Khẩu, Hàm Đan, Tần Hoàng Đảo, Bảo Định, Đường Sơn và Thạch Gia Trang là những thành phố quan trọng nhất của Hà Bắc.

Social Media