Văn hóa Hà Nam

Thể loại kinh kịch địa phương truyền thống Hà Nam, có tên gọi là Yuju, rất nổi tiếng ở cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Hà Nam có một truyền thống lâu đời về nghệ thuật ẩm thực.

Louyang Shuixi được làm nên từ một số loại súp và Xinyang Duncai là một món ăn truyền thống của Khai Phong.

Hà Nam còn nổi tiếng với các sản phẩm mỹ thuật và thủ công. Đồ sứ Junci được biết đến nhờ các hình dạng đặc biệt của nó và Zhenping là nghệ thuật chạm khắc lên ngọn bích.

Social Media