Lịch sử Hồ Bắc

Sự lan tràn của bệnh dịch hạch đã hủy diệt Hồ Bắc vào năm 1334 và vào 1368, quân Mông Cổ đã bị nhà Minh đánh đuổi.

Vũ Hán ngày nay từng là nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa Vũ Hán vào năm 1911. Triều đại nhà Thanh đã bị lật đổ và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập. Vũ Hán là thủ đô của chính phủ cực tả do Uông Tinh Vệ lãnh đạo chống lại Tưởng Giới Thạch ở Nam Kinh. Trong thế chiến II, quân Nhật chiếm đóng phía đông Hồ Bắc, phía tây là quân đội Trung Quốc.

Năm 1993, đập Tam Hiệp khởi công băng qua sông Dương Tử tại thành phố Nghi Xương.

Social Media