Lịch sử Giang Tô

Năm 1912, Trung Hoa Quốc Dân Đảng được thành lập ở Giang Tô. Trước đây, đã từng có rất nhiều hoàng đế đã trị vì Giang Tô cho đến tháng 3 năm 1927, khi Tưởng Giới Thạch thành lập chính phủ của mình ở thành phố Nam Kinh.

Tỉnh Giang Tô khi đó được kiểm soát bởi Tưởng Giới Thạch, cho tới khi chiến tranh Trung-Nhật nổ ra lần thứ 2 vào năm 1937. Trong suốt thời gian xảy ra chiến tranh, Tưởng Giới Thạch đã làm cho Giang Tô tụt dốc và vào ngày 13 tháng 12 năm 1937, quân đội Nhật đã chiếm đóng thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô trong vòng 3 tháng, ngày nay được biết đến bởi bụ thảm sát Nam Kinh.

Khi chiến tranh thế giới thứ 2 sắp kết thúc, Nam Kinh trở thành thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc.

Cuộc nội chiến đã kết thúc với thắng lợi của quân cộng sản, Trung Hoa Dân Quốc bị đánh bại.

Cuối cùng, Quốc Dân Đảng rút về Đài Bắc, là nơi chính quyền Quốc Dân Đảng tiếp tục kiểm soát Đài Loan. Bắc Kinh trở thành thủ đô của nước cộng hòa nhân dân Trung Hòa sau khi cộng sản lên nắm quyền và từ đó Nam Kinh trở thành thủ phủ chính của tỉnh Giang Tô.

Social Media