Lịch sử Giang Tây

Giang Tây là cứ điểm đầu tiên của quân cộng sản, ngay sau khi nhà Thanh sụp đổ, cộng sản đã tuyển mộ rất nhiều nông dân để mở rộng lực lượng của họ. Vào ngày 1 tháng năm 1927, khởi nghĩa Nam Xương diễn ra ở Giang Tây, là một cuộc khởi nghĩa vào thời điểm diễn ra cuộc nội chiến Trung Hoa.

Khi chính quyền Tưởng Giới Thạch cố gắng diệt tận gốc quân cộng sản, những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã lẩn trốn vào vùng núi phía tây và phía nam tỉnh Giang Tây. Chính quyền Xô viết Trung Quốc được thành lập vào năm 1931 và lực lượng được xây dựng ở thành phố Ruijin, ngày được biết đến với tên gọi ‘Cựu thủ đô của cộng sản ’. Vào năm 1935, quân cộng sản nổi dậy và họ tiến hành cuộc hành quân Long March đến Yan’an.

Social Media