Lịch sử Bắc Kinh

Trong thời gian xảy ra nội chiến, quân Cộng Sản chiếm Bắc Kinh vào ngày 31 tháng 1 năm 1949 mà không gặp bất cứ sự kháng cự nào.

Ngày 01-10-1949, dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, Đảng Cộng Sản Trung Quốc tuyên bố thành lập Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa và đổi tên thành phố thành Bắc Kinh.

Ngày 13 tháng 7 năm 2001, Ủy ban Olympic quốc tế quyết định chọn Bắc Kinh là thành phố chủ nhà của Olympic mùa hè 2008.

Social Media