Kinh tế Quảng Tây

Các loại ngũ cốc và lương thực quan trọng của Quảng Tây gồm: gạo, ngô, khoai và lúa mỳ.

GDP năm 2007 của Quảng Tây là 588.6 tỷ Yuan và GDP đầu người là 12,408 Yuan.

Social Media