Kinh tế Giang Tô

Các sản phẩm nông nghiệp của Giang Tô là tằm, lúa mì, gạo, ngô và lúa miến. Các cây trồng có giá trị kinh tế là đậu nành, cây gai, đậu phộng, nho, cây bong, trà và vừng, cùng với nhiều sản phẩm khác như táo, đào, thảo mộc trị bệnh Trung Quốc, quả lê và thêm vào đó, cá nước ngọt là một ngành công nghiệp quan trọng của Giang Tô.

Giang Tô có nhiều ngành công nghiệp rất phát triển như may mặc và công nghệ thực phẩm, vật liệu xây dựng, chế tạo máy, điện và công nghệ hóa học.

Trước đây, Tổng bí thư Đặng Tiểu Bình đã có rất nhiều cải cách về mặt kinh tế, về cơ bản đã giúp cho các thành phố của tỉnh Giang Tô phát triển, ví dụ như Vô Tích và Tô Châu. Thành phố Tô Châu là khu công nghệ duy nhất ở Trung Quốc được xây dựng bởi Singapore.

Giang Tô là tỉnh có GDP đứng hàng thứ 3 sau Sơn Đông và Quảng Đông. Vào năm 2007, GDP bình quân đầu người đạt 33.689 Yuan và nó giúp cho Giang Tô trở thành một trong những tỉnh có nền kinh tế vững mạnh nhất cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Chỉ số phát triển hàng năm là 14,8% với GDP vào khoảng 2,56 nghìn tỉ yuan trong năm 2007.

Social Media