Khí hậu Quý Châu

Quý Châu có khí hậu cận nhiệt đới, đôi khi rất ẩm ướt. Nhiệt độ trung bình vào tháng giêng vào khoảng 1 đến 100C và từ 17 đến 280C vào tháng 7. Ở Quý Châu, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 10 đến 20C.

Social Media