Khí hậu Hồ Nam

Hồ Nam có khí hậu cận nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình vào tháng 1 từ 3-80C và từ 27-300C vào tháng 7.

Social Media