Khí hậu Hải Nam

Khí hậu nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình thấp hơn 150C. Nhiệt độ quanh năm thường thay đổi từ 16 đến 210C. Tháng 7 và tháng 8 là những tháng nóng nhất Hải Nam, nhiệt độ vào khoảng 25 đến 29C.

Phía Đông Hải Nam thường xuyên xảy ra lốc xoáy, 70% lượng mưa là do lốc xoáy. Kéo theo đó là lụt lội và nhiều vấn đề khác đối với cư dân Hải Nam.

Social Media