Khí hậu Giang Tây

Giang Tây có khí hậu cận nhiệt đới, nhiệt độ trung bình vào tháng 1 từ 3-90C và tháng 7 vào khoảng 27-31C.

Social Media