Giới thiệu Quảng Tây

Quảng Tây là khu tự trị của dân tộc Tráng, nằm ở phía Nam cộng hòa nhân dân Trung Hoa, có đường biên giới với Vịnh Bắc Bộ Việt Nam. Quảng Tây được xem là tỉnh từ thời nhà Nguyên, nhưng đến năm 1949, nó được chuyển đổi thành khu tự trị dân tộc.

Nằm ở phía nam Trung Quốc, Quảng Tây giáp giới với Vân Nam phía tây, Quý Châu phía bắc, Hồ Nam phía đông bắc, và Quảng Đông phía đông nam.

Social Media