Giới thiệu Hồ Bắc

Hồ Bắc là tỉnh ở miền trung nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tên gọi Hồ Bắc nói đến vị trí của tỉnh này về phía bắc của hồ Động Đình. Thủ phủ của tỉnh là thành phố Vũ Hán.

Hồ Bắc giáp với Hà Nam, An Huy, Giang Tây, Hồ Nam về phía nam, Trùng Khánh và Thiểm Tây. Tỉnh này có Đập Tam Hiệp tại Nghi Xương ở miền tây Hồ Bắc.

Văn hóa
Trung tâm văn hóa của tỉnh là thành phố Vũ Hán. Hồ Bắc có rất nhiều món ăn được chế biến từ cá, một trong số đó là “cá Vũ Hán”.

Hồ Bắc còn có rất nhiều vở kinh kịch Trung Hoa, phổ biến nhất là vở kịch “Chuju và Hanju”.

Social Media