Giới thiệu Giang Tô

Giang Tô là một tỉnh nằm ven biển Đông Trung Quốc, Giang Tô giáp với các tỉnh An Huy, Triết Giang, thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải và tỉnh Sơn Đông. Sông Dương Tử chảy qua phía Nam Giang Tô.

Ngoài ra, Giang Tô còn có 1020km đất tiếp giáp với biển Hoàng Hải.

Social Media