Giới thiệu Giang Tây

Giang Tây là một tỉnh phía nam cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Giang Tây giáp An Huy, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam và Hồ Bắc.

Giao thông vận tải
Giang Tây có 950km đường sắt nối với tỉnh Chiết Giang.

Social Media