Giao thông vận tải Hồ Bắc

Hồ Bắc có rất nhiều đường thủy dọc theo sông Hanshui và Dương Tử. Các tuyến đường sắt từ Hồ Bắc nối với khắp đất nước, như tuyến Zhicheng đến Liuzhou, Bắc Kinh đi Côn Lôn, v.v… Ngoài ra còn có 5 sân bay nội địa ở Vũ Hán, Sanxia, Nghi Xương,

Shashi và Tương Phàn.

Social Media