Du lịch Hồ Nam

Hồ Nam có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Wullingyuan là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Chùa Nhạc Dương ở Nhạc Dương, chùa Hengshan ở Hành Dương và huyện Tương Đàm là nơi Mao Trạch Đông sinh ra.

Social Media