Du lịch Hồ Bắc

Hồ Bắc có rất nhiều danh lam thắng cảnh, trước đây từng là lãnh địa của nhà Chu.Tỉnh có nền văn hóa rất riêng biệt.

Du khách đến Hồ Bắc có thể tham quan núi Jiugong, thành phố Kinh Châu, đập Tam Hiệp hoặc dãy núi Vũ Hán.

Social Media