Du lịch Cam Túc

Có rất nhiều tour du lịch trong tỉnh Cam Túc cho các du khách nước ngoài và trong nước tham quan.

Gia Dục Quan
Gia Dục Quan là cửa ải lớn nhất và còn nguyên vẹn nhất của Vạn Lý Trường Thành. Gia Dục Quan được xây dựng vào đầu thời kỳ nhà Minh, khoảng năm 1372.

Hang Mạc Cao của Lạc Tôn
Năm 336, một nhà sư tên là Lạc Tôn đã nhìn thấy kim quang chiếu xuống như thể có hàng vạn Phật. Lạc Tôn đã bắt đầu cho khai tạc hang động đầu tiên để ghi nhớ sự kiện đó.

Con đường tơ lụa
Con đường tơ lụa lịch sử bắt đầu từ Cam Túc và kéo dài tới Constantinople. Con đường tơ lụa từng là con đường duy nhất của các thương gia đi từ phía đông sang phía tây thế giới. Các nhà buôn lấy những con lạc đà còn khỏe mạnh, thực phẩm cho cuộc hành trình đầy nguy hiểm qua sa mạc Taklamakan.

Chùa Bỉnh Linh
Chùa Bỉnh Linh hay động Bỉnh Linh, là một quần thể hang động Phật giáo trong hẻm núi dọc theo sông Hoàng Hà. Bức tượng Phật Di Lặc lớn cao trên 25m. Khu vực này chỉ có thể tiếp cận được bằng cách đi thuyền từ Vĩnh Tĩnh vào mùa hè.

Chùa Lạp Bặc Lăng
Đại tự viện Lạp Bặc Lăng là một trong những đại tự viện chính của truyền thống Cách-lỗ phái trong Phật giáo Tây Tạng. Đại tự viện Lạp Bặc Lăng nằm tại huyện Hạ Hà, châu tự trị dân tộc Tạng Cam Nam, ở phía nam Cam Túc.

Social Media