Tham quan Bắc Kinh

Tham quan Bắc Kinh

Tử Cấm Thành nằm ở chính giữa trung tâm lịch sử của Bắc Kinh. Từng là cung điện của các hoàng đế đời nhà Minh và nhà Thanh. Viện bảo tàng nằm trong Tử Cấm Thành được gọi là Viện bảo tàng Cổ Cung, trưng bày rất nhiều hiện vật hoàng gia của nghệ thuật Trung Quốc. Continue reading “Tham quan Bắc Kinh”
Social Media