Giao thông vận tải Putrajaya

Bởi vì Putrajaya là một thành phố tương đối mới, nên cách duy nhất để vào thành phố là quá cảnh bằng KLIA, với một điểm dừng chân tại Putrajaya. Mỗi 30 phút lại có một chuyến KLIA với giá khoảng 9,5 RM/ 20 phút cho một chuyến đi một chiều đến Putrajaya.

Bạn cũng có thể bắt taxi để vào thành phố, với giá một chiều khoảng 50RM.

Social Media