การเดินทางไปภูเก็ต

การที่จะเดินทางไปภูเก็ต คุณจะต้องนั่งรถทัวร์ปรับอากาศไปประมาณ 14 ชั่วโมงจากกรุงเทพ (ตั๋วราคาถูกที่สุดหาซื้อได้ที่ถนนข้าวสาร) วิธีการเดินทางที่ง่ายที่สุดคือ ไปทางเครื่องบิน โดยการบินไทย และสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งจะใช้เวลาแค่ 1 ชั่วโมง 10 นาที โดยเที่ยวบินจะมีประมาณ 5 เที่ยวต่อวัน ส่วนทางรถไฟนั้น ไม่มีเปิดให้บริการ

Social Media